Studiecirklar våren 2022

Deltagande i våra cirklar förutsätter medlemskap i Senioruniversitetet (årsavgift 200 kr). Minst 6 och maximalt 19 deltagare per cirkel om inte annat anges.

Läs här om bindande anmälan och ångerrätt

Vid fler anmälningar än det finns platser kommer lottning att tillämpas. Besked om antagning till cirkel lämnas cirka 14 dagar före första sammankomst.

Du kan anmäla dig från och med den 27 december.

frankrike

Kurs i franska för dig som läst minst 1 termin. Vi arbetar från grunden och lär oss uttal, basordförråd och grundläggande grammatik. Vi läser språkligt enkla men informativa texter och dialoger som vi har som utgångspunkt för muntliga och skriftliga övningar av olika slag. Vår kursbok är À vous 1. Den som deltagit i cirkeln under hösten har företräde. Max 12 deltagare.

Plats: Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start: torsdag 20 januari kl 13.00 – 14.30
Ledare: Helena Bergmann
Kontakt: Barbro Ohlson, tel 0706-84 13 72
Avgift:  650 kr   12 ggr

2.   Italienska A1 - andra terminen

Kurs i italienska för dig som läst minst 1 termin. Vi arbetar från grunden och lär oss uttal, basordförråd och grundläggande grammatik. Vi läser språkligt enkla men informativa texter och dialoger som vi har som utgångspunkt för muntliga och skriftliga övningar av olika slag. Vår kursbok är Prego 1. Den som varit med i cirkeln under hösten 2021 har företräde. Max 14 deltagare.

Plats: Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start: torsdag 20 januari kl 17.00 – 18.30
Ledare: Malin Jansson
Kontakt: Barbro Ohlson, tel 0706-84 13 72
Avgift: 650 kr       12 ggr

italien
tyskland

3.  Tysk konversation och litteratur B1-B2

Vi skall höra, tala, läsa och skriva tyska och med detta utvidga vårt ordförråd och förmåga att uttrycka vad vi vill säga. Valda intresse- och samtalsväckande texter på tyska om livet och vår omvärld kommer att användas. Vi tar upp aktuella ämnen och vardagliga situationer – Erlebnis, Erinnerungen, Sehnsucht. Max 12 deltagare

Plats: Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start: onsdag 2 februari  kl 10.00 – 12.15
Ledare: Bernt-Olov Klingesten
Kontakt: Barbro Ohlson, tel 0706-84 13 72
Avgift: 350 kr          6 ggr, (uppehåll vecka 7)

4.  English Book Club

The first meeting is an introduction during which we discuss the various points the participants need to have in mind when reading the book and which we will later go through systematically when discussing and analyzing the book. Max 10  participants. Book: Kristin Harmel: The Book of Lost Names

Plats: Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start: onsdag  27 januari  kl 13.00 – 15.15
Ledare: Ann Cullinane
Kontakt: Barbro Ohlson, tel 0706-84 13 72
Avgift: 200 kr      3 gånger (27 jan, 23 feb, 23 mars)

england
konversation

5. Engelsk konversation A2 - fortsättning  (Dubblerad)

Kursen bygger på deltagarnas idéer och initiativ. Vi diskuterar varierande ämnen och talar engelska hela tiden. Vid ett par tillfällen diskuterar vi, på engelska, ett kapitel/alternativt en artikel etcetera som vi alla har läst. Även högläsning av nämnda kapitel/artikel, vilket är hämtat ur engelsk litteratur. Max 10 deltagare.

Plats: Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start: Måndag 17/1 kl 10.00 - 12.15
Start: Måndag 17/1 kl 14.00- 16.15
Ledare: Leif Ericsson
Kontakt: Kerstin Hellekant, tel 0709-77 66 22
Avgift: 550 kr  10 ggr

6. ”Ismerna” i konsten (Dubblerad)

Det finns många ”ismer” inom konsten. Det påbörjades med impressionismen 1870 som är den första. Efter det kom det många ytterligare ”ismer” i följd ända fram till våra dagar. Dessa ska vi möta i ord och bild. Max 19 deltagare.

Plats: Wärenstams konsthall
Start: Tisdag 1 februari kl 10:00 - 12:15
Start: Tisdag 1 februari kl 14:00 - 16:15
Ledare: Bengt Göran Johansson
Kontakt: Kerstin Hellekant, tel 0709-77 66 22
Avgift: 350 kr.   6 ggr

ismer
venedig

7.  Venedig

En enastående stads resa under 1000 år. Om Venedigs historia, konst, musik, arkitektur och dess politiska system. Max 12 deltagare

Plats: Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start: tisdag den   8 februari     kl 13.00 – 15.15
Ledare: Lars Svensson
Kontakt: Barbro Ohlson, tel 0706-84 13 72
Avgift:          300 kr              5 ggr

8.  Personlig utveckling

Ta hand om det viktigaste du har – dig själv

För att vi ska må bra, göra bra och hjälpa andra så behöver vi allra först prioritera vårt eget välmående.

Enligt Europeiska hälsokommittén är definitionen av välmående ”ett mentalt, fysiskt, emotionellt, socialt och spirituellt tillstånd som tillåter oss att uppnå och behålla vår fulla potential i tillvaron”. Vad vill du känna och uppleva mer i ditt liv?

I denna kurs blir vi guidade till att utforska nuläget, skapa medvetenhet kring vad som skulle kunna förbättras/förändras och ta personligt ansvar genom att agera.

Vi arbetar med övningar som ger klarhet och skapar nya insikter, både individuellt och i grupper. Mellan träffarna får du med dig en hemuppgift.

Plats: Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start: torsdag 20 januari kl 10.00 – 12.15
Ledare: Anna Crociani
Kontakt: Barbro Ohlson, tel 0706-84 13 72
Avgift: 200 kr        3 ggr (20 jan, 3 feb, 17 feb)

personlighet
EPS10 vector file

9.  Tre musikaliska underhållningsikoner

Känt och okänt om Carl Michael Bellman, Evert Taube och Povel Ramel. Lyssnarexempel från deras produktioner. Max   15   deltagare.

Plats: Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start: fredag 4 februari kl 10.00 – 12.15
Ledare: Dick Andreasson
Kontakt: Barbro Ohlson, tel 0706-84 13 72
Avgift: 200 kr           3 ggr (4 feb, 18 feb, 4 mars)

10.  Nedslag bland svenska klassiker

 Skådespelare Gunilla Rydholm Eriksson fördjupar sig i Jonas Love Almqvist, Viktor Rydberg, Pär Lagerqvist, Maria Wine, Märta Tikkanen och Elsa Grave. Max 14 deltagare

Plats: Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start: fredag 11 februari kl 10:00 - 12:15
Ledare: Gunilla Rydholm Eriksson
Kontakt: Kerstin Hellekant, tel 0709-77 66 22
Avgift: 200 kr, 3 ggr (11 febr, 25 febr, 11 mars)

författare
musik

11.  Musikens kvinnor

Vi lyssnar på musiken och reflekterar kring den klassiska musikens kvinnor såsom kompositörer, dirigenter, sångerskor, violinister, pianister m.m. Max 12 deltagare.

Plats:          Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start:         onsdag 2 feb kl 10.00-12.15
Ledare:      Helen Flensburg
Kontakt:    Kerstin Hellekant, tel 0709-77 66 22
Avgift:       250 kr, 4 ggr (2 feb, 16 feb, 2 mars, 16 mars)

12.  Skrivarcirkel med workshop och feedback

Passar dig som vill utveckla ditt skrivande. Deltagarna får ett givet tema att skriva om hemma. Vid träffen läses det upp och alla förväntas delta aktivt genom att lyssna och och ge och få konstruktiv kritik. Cirkeln innehåller även skrivövningar under lektionstid. Deltagarna får även tips om litteratur, litterära genrer m.m. Max 10 deltagare.

Plats:              Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start:              tisdag 25 jan kl 10.00-12.15
Ledare:          Yvonne Granqvist Schultz
Kontakt:         Kerstin Hellekant, tel 0709-77 66 22
Avgift:            450 kr, 8 ggr

skriva
läsa

13. Läsecirkel

Tema: människors utmaningar

Vi läser:

  1. Yoyo Moyes: Bergens stjärnor. (Ska vara läst till första mötet)
  2. David Grossman: Med mig leker livet.
  3. Wainana Binyavanga: En dag ska jag skriva om den här platsen
  4. Engström-Richter: Nattavaara.

Samtliga böcker finns inom Borås stadsbiblioteks system. Max 8 deltagare.

Plats: Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start: Tisdag 1 feb kl 10.00-12.15
Ledare: Helen Flensburg
Kontakt: Kerstin Hellekant 0709-776622
Avgift: 250 kr. 4 ggr (22 febr, 15 mars, 5 april)

14. Klimatcirkel

Efter genomgången kurs ska deltagarna vara bekanta med komplexiteten hos de vanligaste klimatproblemen. Deltagarna ska också ha förmåga att fortlöpande följa uppgifter om klimatet på nätet och kunna kritiskt granska deras tillförlitlighet. Max 12 deltagare.

Plats:           Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start:           Onsdag 2 februari klockan 14:00 - 16:15
Ledare:        Per Flensburg
Kontakt:      Kerstin Hellekant, tel 0709-776622
Avgift:         350 kr.   6 ggr (varannan vecka)

klimat
Charlemagne (742 - 28 January 814) was King of the Franks from 768 and Emperor of the Romans (Imperator Romanorum) from 800 to his death in 814. Illustration was published in 1874 "A history of Germany, From the earliest times"  scan by Denis Kozlenko

15. Karl den store -
kungen och kejsaren,
tiden och kulturen

Vi studerar personen och härskaren Karl den store, den tid han verkade i och den synnerligen betydelsefulla kulturella utveckling som utgick från Aachen. Där lät Karl bygga ett stort palats och en palatskyrka. Han samlade till detta centrum lärda män som Alkuin från York, den langobardiske historieskrivaren Paulus Diaconus och munken och den frankiske historieskrivaren Einhard. Ett utbildningssystem byggdes upp under den karolingiska renässansen med undervisning, nya läroböcker och avhandlingar på latin.
Litteratur: Dick Harrison: Karl den store:
Max 12 deltagare

Plats:           Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start:           Måndag 24 januari kl 10:00 - 12:15
Ledare:        Bernt-Olov Klingesten
Kontakt:      Kerstin Hellekant, tel 0709-776622
Avgift:          550 kr, 10 ggr

16. Vinkunskap, steg 2

Introduktion
En druva - Flera länder
Ett vinland - Flera druvor
En druva - Flera länder
Ett vinland - Flera druvor
En druva - Flera länder
Ett vinland - Flera druvor
En druva - Flera länder
Ett vinland - Flera druvor
Flera druvor - Flera länder, Säsongsavslutning.

Enklare tilltugg kommer att finnas vid varje tillfälle.

Plats: Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start: Torsdag 27 januari kl 18.30 - 20.45
Ledare: Hans Carnefjord
Kontakt: Kerstin Hellekant 0709-776622
Avgift: 550 kr. Därutöver 100 kr/kurstillfälle som swishas till cirkelledaren.    10 ggr

vin