Studiecirklar våren 2022

Deltagande i våra cirklar förutsätter medlemskap i Senioruniversitetet (årsavgift 200 kr). Minst 6 och maximalt 19 deltagare per cirkel om inte annat anges.

Läs här om bindande anmälan och ångerrätt

Läs här om språknivåer

Vid fler anmälningar än det finns platser kommer lottning att tillämpas. Besked om antagning till cirkel lämnas cirka 14 dagar före första sammankomst.

Vi reserverar oss för eventuella ändringar, beroende på hälsoläge och övriga omständigheter.

Du kan anmäla dig från och med den 27 december.

frankrike

1.   Franska A1 - andra terminen

Kurs i franska för dig som läst minst 1 termin. Vi arbetar från grunden och lär oss uttal, basordförråd och grundläggande grammatik. Vi läser språkligt enkla men informativa texter och dialoger som vi har som utgångspunkt för muntliga och skriftliga övningar av olika slag. Vår kursbok är À vous 1. Den som deltagit i cirkeln under hösten har företräde.
Max 12 deltagare.

Plats:      Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start:      Torsdag 17 februari kl 13.00 – 14.30
Ledare:   Helena Bergmann
Kontakt:  Barbro Ohlson, tel 0706-84 13 72
Avgift:      650 kr - 12 ggr

Anmälan

2.   Italienska A1 - andra terminen

Kurs i italienska för dig som läst minst 1 termin. Vi arbetar från grunden och lär oss uttal, basordförråd och grundläggande grammatik. Vi läser språkligt enkla men informativa texter och dialoger som vi har som utgångspunkt för muntliga och skriftliga övningar av olika slag. Vår kursbok är Prego 1. Den som varit med i cirkeln under hösten 2021 har företräde.
Max 14 deltagare.

Plats:       Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start:      Torsdag 20 januari kl 17.30 – 19:00
Ledare:   Malin Jansson
Kontakt:  Barbro Ohlson, tel 0706-84 13 72
Avgift:      650 kr - 12 ggr

Anmälan

italien
tyskland

 3.  Tysk konversation och litteratur B1-B2

Inställd p g a för få deltagare

Vi skall höra, tala, läsa och skriva tyska och med detta utvidga vårt ordförråd och förmåga att uttrycka vad vi vill säga. Valda intresse- och samtalsväckande texter på tyska om livet och vår omvärld kommer att användas. Vi tar upp aktuella ämnen och vardagliga situationer – Erlebnis, Erinnerungen, Sehnsucht.
Max 12 deltagare

Plats:       Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start:      Onsdag 2 februari  kl 10.00 – 12.15
Ledare:   Bernt-Olov Klingesten
Kontakt: Barbro Ohlson, tel 0706-84 13 72
Avgift:     350 kr - 6 ggr, (uppehåll vecka 7)

 

4.  English Book Club

The first meeting is an introduction during which we discuss the various points the participants need to have in mind when reading the book and which we will later go through systematically when discussing and analyzing the book.  Book: Lucinda Riley -Midnight Rose  
Max 8 participants.

Plats:       Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start:       Onsdag  9 februari kl 13.00 – 15.15
Ledare:    Ann Cullinane
Kontakt:   Barbro Ohlson, tel 0706-84 13 72
Avgift:      200 kr - 3 gånger

Anmälan

england
konversation

5-6. Engelsk konversation B1 - fortsättning  (Dubblerad)

Kursen bygger på deltagarnas idéer och initiativ. Vi diskuterar varierande ämnen och talar engelska hela tiden. Vid ett par tillfällen diskuterar vi, på engelska, ett kapitel/alternativt en artikel etcetera som vi alla har läst. Även högläsning av nämnda kapitel/artikel, vilket är hämtat ur engelsk litteratur.
Max 10 deltagare.

Plats:       Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start:       Måndag 17/1 kl 10.00 - 12.15
Start:       Måndag 17/1 kl 14.00- 16.15
Ledare:    Leif Ericsson
Kontakt:  Kerstin Hellekant, tel 0709-77 66 22
Avgift:      550 kr - 10 ggr

Anmälan förmiddag

Anmälan eftermiddag

7-8. ”Ismerna” i konsten (Dubblerad)

Det finns många ”ismer” inom konsten. Det påbörjades med impressionismen 1870 som är den första. Efter det kom det många ytterligare ”ismer” i följd ända fram till våra dagar. Dessa ska vi möta i ord och bild.
Max 19 deltagare.

Plats:       Wärenstams konsthall
Start:       Tisdag 1 februari kl 10:00 - 12:15
Start:       Tisdag 1 februari kl 14:00 - 16:15
Ledare:    Bengt Göran Johansson
Kontakt:   Kerstin Hellekant, tel 0709-77 66 22
Avgift:      350 kr - 6 ggr

Anmälan förmiddag

Anmälan eftermiddag

ismer
venedig

9.  Venedig

Denna cirkel är inställd!

En enastående stads resa under 1000 år. Om Venedigs historia, konst, musik, arkitektur och dess politiska system.
Max 12 deltagare

Plats:       Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start:       Tisdag den   1 mars     kl 13.00 – 15.15
Ledare:    Lars Svensson
Kontakt:   Barbro Ohlson, tel 0706-84 13 72
Avgift:       300 kr - 5 ggr

10.  Personlig utveckling

Ta hand om det viktigaste du har – dig själv

För att vi ska må bra, göra bra och hjälpa andra så behöver vi allra först prioritera vårt eget välmående.

Enligt Europeiska hälsokommittén är definitionen av välmående ”ett mentalt, fysiskt, emotionellt, socialt och spirituellt tillstånd som tillåter oss att uppnå och behålla vår fulla potential i tillvaron”. Vad vill du känna och uppleva mer i ditt liv?

I denna kurs blir vi guidade till att utforska nuläget, skapa medvetenhet kring vad som skulle kunna förbättras/förändras och ta personligt ansvar genom att agera.

Vi arbetar med övningar som ger klarhet och skapar nya insikter, både individuellt och i grupper. Mellan träffarna får du med dig en hemuppgift.
Max 12 deltagare.

Plats:       Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start:       Torsdag 20 januari kl 10.00 – 12.15
Ledare:    Anna Crociani
Kontakt:   Barbro Ohlson, tel 0706-84 13 72
Avgift:       200 kr - 3 ggr

Anmälan

personlighet
EPS10 vector file

11.  Tre musikaliska underhållningsikoner (Dubblerad)

Känt och okänt om Carl Michael Bellman, Evert Taube och Povel Ramel. Lyssnarexempel från deras produktioner.
Max   15   deltagare.

Plats:       Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start:       Fredag 11 mars kl 10.00 – 12.15
Start:       Fredag 11 mars kl 13:30 - 15:45
Ledare:    Dick Andreasson
Kontakt:   Barbro Ohlson, tel 0706-84 13 72
Avgift:       200 kr - 3 ggr

Anmälan förmiddag

Anmälan eftermiddag

12.  Nedslag bland
svenska klassiker (dubblerad)

 Skådespelare Gunilla Rydholm Eriksson fördjupar sig i Jonas Love Almqvist, Viktor Rydberg, Pär Lagerqvist, Maria Wine, Märta Tikkanen och Elsa Grave.
Max 14 deltagare

Plats:       Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start:       Fredag 25 februari kl 10:00 - 12:15
Start        Fredag 8 april kl 10:00 - 12:15
Ledare:   Gunilla Rydholm Eriksson
Kontakt:  Kerstin Hellekant, tel 0709-77 66 22
Avgift:      200 kr - 3 ggr (11 febr, 25 febr, 11 mars)

Anmälan

Anmälan till 8 april

författare
musik

13.  Musikens kvinnor

Vi lyssnar på musiken och reflekterar kring den klassiska musikens kvinnor såsom kompositörer, dirigenter, sångerskor, violinister, pianister m.m.
Max 12 deltagare.

Plats:          Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start:         Onsdag 2 mars kl 10.00-12.15
Ledare:      Helen Flensburg
Kontakt:    Kerstin Hellekant, tel 0709-77 66 22
Avgift:       250 kr -  4 ggr

Anmälan

14. Skrivarcirkel med workshop och feedback

Passar dig som vill utveckla ditt skrivande. Deltagarna får ett givet tema att skriva om hemma. Vid träffen läses det upp och alla förväntas delta aktivt genom att lyssna och och ge och få konstruktiv kritik. Cirkeln innehåller även skrivövningar under lektionstid. Deltagarna får även tips om litteratur, litterära genrer m.m.
Max 10 deltagare.

Plats:              Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start:              Tisdag 25 jan kl 10.00-12.15
Ledare:          Yvonne Granqvist Schultz
Kontakt:         Kerstin Hellekant, tel 0709-77 66 22
Avgift:            450 kr - 8 ggr

Anmälan

skriva
läsa

15. Läsecirkel

Tema: människors utmaningar

Vi läser:

  1. Yoyo Moyes: Bergens stjärnor. (Ska vara läst till första mötet)
  2. David Grossman: Med mig leker livet.
  3. Wainana Binyavanga: En dag ska jag skriva om den här platsen
  4. Engström-Richter: Nattavaara.

Samtliga böcker finns inom Borås stadsbiblioteks system.
Max 8 deltagare.

Plats:       Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start:      Tisdag 1 mars kl 10.00-12.15
Ledare:   Helen Flensburg
Kontakt:  Kerstin Hellekant 0709-776622
Avgift:      250 kr - 4 ggr

Anmälan

16. Klimatcirkel

Efter genomgången kurs ska deltagarna vara bekanta med komplexiteten hos de vanligaste klimatproblemen. Deltagarna ska också ha förmåga att fortlöpande följa uppgifter om klimatet på nätet och kunna kritiskt granska deras tillförlitlighet.
Max 12 deltagare.

Plats:           Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start:           Onsdag 2 mars klockan 14:00 - 16:15
Ledare:        Per Flensburg
Kontakt:      Kerstin Hellekant, tel 0709-776622
Avgift:         350 kr - 6 ggr (varannan vecka)

Anmälan

klimat
Charlemagne (742 - 28 January 814) was King of the Franks from 768 and Emperor of the Romans (Imperator Romanorum) from 800 to his death in 814. Illustration was published in 1874 "A history of Germany, From the earliest times"  scan by Denis Kozlenko

17. Karl den store -
kungen och kejsaren,
tiden och kulturen

Denna cirkel är inställd

Vi studerar personen och härskaren Karl den store, den tid han verkade i och den synnerligen betydelsefulla kulturella utveckling som utgick från Aachen. Där lät Karl bygga ett stort palats och en palatskyrka. Han samlade till detta centrum lärda män som Alkuin från York, den langobardiske historieskrivaren Paulus Diaconus och munken och den frankiske historieskrivaren Einhard. Ett utbildningssystem byggdes upp under den karolingiska renässansen med undervisning, nya läroböcker och avhandlingar på latin.
Litteratur: Dick Harrison: Karl den store
Max 12 deltagare

Plats:           Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start:
Ledare:        Bernt-Olov Klingesten
Kontakt:      Kerstin Hellekant, tel 0709-776622
Avgift:          550 kr - 10 ggr

Anmälan

18. Vinkunskap - steg 1

Under 10 kurstillfällen träffas vi för att lära oss om
-Vinets historia
-Vinodling i världen
-Vintillverkning förr och nu
-Grunderna i vinprovning
-Vad som utmärker en viss druva
-Samma druva från olika länder
-Mat och vin - Att välja rätt vin
-Att lagra vin - Varför?
-Glasets betydelse för smakupplevelsen

Varje kurstillfälle består av en del teori och en del praktik då vi provar ett antal viner under olika teman. Enklare tilltugg kommer att finnas varje gång. Varmt välkomna till en inblick i vinets fantastiska värld!
Max 12 deltagare.

Plats:              Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start:              Torsdag 10 februari kl 16:00 - 18:15
Ledare:           Hans Carnefjord
Kontakt:         Kerstin Hellekant, tel 0709-77 66 22
Avgift:            550 kr. Därutöver 100 kr per kurstillfälle som swishas till cirkelledaren. - 10 ggr

Anmälan

vin
vin

19. Vinkunskap - steg 2

Introduktion
En druva - Flera länder
Ett vinland - Flera druvor
En druva - Flera länder
Ett vinland - Flera druvor
En druva - Flera länder
Ett vinland - Flera druvor
En druva - Flera länder
Ett vinland - Flera druvor
Flera druvor - Flera länder, Säsongsavslutning.

Enklare tilltugg kommer att finnas vid varje tillfälle.

För att delta i steg två bör man ha genomgått steg 1.
Max 12 deltagare.

Plats:       Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6
Start:      Torsdag 10 februari kl 18.30 - 20.45
Ledare:   Hans Carnefjord
Kontakt:  Kerstin Hellekant 0709-776622
Avgift:      550 kr. Därutöver 100 kr/kurstillfälle som swishas till cirkelledaren.  - 10 ggr

Anmälan

20. Musiken som hälsobefrämjande kraft -
varför, vad, hur och när?

Vi presenterar och lyssnar till musik och diskuterar dess betydelse för vår hälsa med stöd av bl.a. forskningsresultat inom ämnet Musik och Hälsa.

Därutöver kommer vi att berätta om och praktiskt pröva på tekniker där musikens inneboende kraft används i hälsobefrämjande syfte.

Sista träffen: Ubbhultsfestivalen med Karlsson Barock Ensemble och med Vassilis Bolonassos som föreläsare och presentatör.
Max 18 deltagare.

Plats:       Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6 (Träff 1 - 5) Ubbhults kapell, Sätila (Träff 6)
Start:      Tisdag 15 mars kl 16:00 - 18:15
Ledare:   Sven-Olof Krafft,
biträdande cirkelledare: Britt-Marie Halldén
Kontakt:  Britt-Marie Halldén, tel tel 0705-80 96 85
Avgift:     350 kr - 6 ggr (varannan vecka + lördag 21 och söndag 22 maj)

Anmälan

musik

I samarbete med

FU-logga