Studiecirklar våren 2020

Studiecirklar våren 2020

Deltagande i våra cirklar förutsätter medlemskap i Senioruniversitetet (årsavgift 200 kr). Minst 6 och maximalt 19 deltagare per cirkel om inte annat anges.

 Bindande anmälan via vår hemsida, se nedan vid respektive cirkel.

 Anmälan från och med 2 januari.

 

1. ENGELSKA FÖR NYBÖRJARE

Denna cirkel är inställd!

För denna kurs krävs inga förkunskaper utan vi startar från grunden. Max 10 deltagare.

Plats:                         Hemgården, Österlånggatan 57
Start:                         tisdag 21 januari kl. 10:00-12:15
Ledare:                     Leif Ericsson, tel 0734-30 83 04
Avgift:                        550 kr        10 gånger

Anmäl dig här


 

2. ENGELSK KONVERSATION

Denna cirkel är inställd!

Cirkeln vänder sig till dig som har grundläggande kunskaper i engelska men vill träna uttal och utöka ditt ordförråd. Du får träna vardagsspråk samt att förstå och kommunicera i olika sammanhang. Fokus ligger på att tala engelska kompletterat med lite grammatik. Max 10 deltagare.

Plats:                         Träffpunkt Simonsland
Start:                         onsdag 5 februari kl. 10:00-12:15
Ledare:                     Sven-Arne Johansson, tel 0768-66 97 65
Avgift:                       450 kr        8 gånger

Anmäl dig här


 

3. ENGELSK KONVERSATION (fortsättning, dubblerad)

Kursen bygger på deltagarnas egna idéer och initiativ. Vi har varierande ämnen som vi diskuterar. Vi talar engelska hela tiden. Max 10 deltagare.

Plats:                         Hemgården, Österlånggatan 57
Start cirkel a:          måndag 20 januari kl. 10:00-12:15
Start cirkel b:          måndag 20 januari kl. 13:15-15:30
Ledare:                     Leif Ericsson, tel 0734-30 83 04
Avgift:                        550 kr        10 gånger

Anmäl dig här (cirkel a)
Anmäl dig här (cirkel b)


 

 

4. TYSK KONVERSATION OCH LITTERATUR

En konversationskurs där vi använder noveller av tyska författare på tyska. Ibland tidningstext. Dialog på exempelvis restaurang, hotell och affärer. Max 15 deltagare.

Plats:                         Träffpunkt Simonsland
Start:                         onsdag 22 januari kl. 10:00-12:15 (uppehåll v 7)
Ledare:                      Gunnel Ehrenholm, tel 0703-82 06 56
Avgift:                        350 kr        6 gånger

Anmäl dig här


 

 

5. SKRIVARCIRKEL MED WORKSHOP OCH FEEDBACK

Passar dig som vill utveckla ditt skrivande. Deltagarna får ett givet tema att skriva om hemma. Vid träffen läses det upp och alla deltar aktivt genom att lyssna och få kritik. Cirkeln innehåller även skrivövningar under lektionstid. Max 8 deltagare.

Plats:                         Träffpunkt Simonsland
Start:                         tisdag 21 januari kl. 10:00-12:15
Ledare:                      Yvonne Granqvist-Schultz, tel 0736-12 35 99
Avgift:                        450 kr        8 gånger.

Anmäl dig här


 

 

6. VÅRT SPRÅK OCH VÅRA ORD

Vad betyder ord idag? Hur har orden bildats? Hur är de uppbyggda? Vad betyder de egentligen? Vilka delar består orden av? Varifrån kommer våra låneord? Är språken släkt? Satser, meningar, stycken, kapitel etc är exempel på hur ord bildar sammanhang. Språkregler. Språkgrupper. Max 9 deltagare.

Plats:                         Hemgården, Österlånggatan 57
Start:                         måndag 20 januari kl 10:00-12:15
Ledare:                      Bernt-Olov Klingesten, tel 0707-92 23 34
Avgift:                        600 kr        11 gånger

Anmäl dig här


 

 

7. FAVORITDIKTER

Vi pratar och analyserar dikter tillsammans.

ILANDFLUTET
Äpplet rött/ i mörk tång
Lustgård/ och en tom strand
Den första människan/ och den sista
(Snorri Hjartarson, 1906-1986, Island) Max 8 deltagare.*

Plats:                         Träffpunkt Simonsland
Start:                         torsdag 30 januari 13:00 -15:15
Ledare:                      Björn Wahlgren, tel 033-323 66 04
Avgift:                        200 kr        3 gånger varannan vecka

Anmäl dig här


 

8. NEDSLAG BLAND SVENSKA KLASSIKER (repris)

Vad är en klassiker? Skådespelerskan Gunilla Rydholm fördjupar sig i Gustaf Fröding, Nils Ferlin och Karin Boye. Max 10 deltagare.

Plats:                         Träffpunkt Simonsland
Start:                         fredag 7 februari 10:00 -12:15
Ledare:                      Gunilla Rydholm
Kontakt:                    Kerstin Hellekant, tel 0709-77 66 22
Avgift:                        200 kr        3 gånger varannan vecka

Anmäl dig här


 

 

9. ETT URVAL LÄSVÄRDA EUROPEISKA FÖRFATTARE

Utifrån berättelserna diskuterar vi livet och människoöden: Alessandro Baricco Silke, Marguerite Duras Älskaren, Michael Ondaatje Kattens bord, Bernard Schlinks Högläsaren och Jeanette Winterson Fyrväktaren.

Plats:                         Träffpunkt Simonsland
Start:                         tisdag 4 februari kl. 13:00-15:15
Ledare:                     Margareta Lundberg Rodin, tel 0732-30 59 04
Avgift:                        300 kr         5 gånger var tredje vecka

Anmäl dig här


 

 

10. VARDAGSKOMMUNIKATION

Hur påverkas vi när vi träffar nya människor? Vad ser vi? Vad hör vi? Hur gör vi? Max 12 deltagare

Plats:                         Träffpunkt Simonsland
Start:                         torsdag 20 februari kl 13:00-15:15
Ledare:                     Agnetha Bergman
Kontakt:                   Kerstin Hellekant, tel 0709-77 66 22
Avgift:                       200 kr        3 gånger var fjärde vecka

Anmäl dig här


 

 

11. FOLKVANDRINGSTID

Människans liv beskrivs ofta som en vandring, en livsvandring. Vi studerar Dick Harrisons bok Folkvandringstid. Från antikens senare del och framåt får vi följa människors liv och leverne, fredliga och krigiska möten. Nya samhällen, nya kulturer, nya lagar, nytt klimat möts med nyfikenhet, förvåning, rädsla och fiendeskap.

Kursbok: Dick Harrisson, Folkvandringstid ISBN 9789177750031

Plats:                         Hemgården, Pelarsalen, Österlånggatan 57
Start:                         måndag 20 januari kl. 14:30-16:45
Ledare:                      Bernt-Olov Klingesten, tel 0707-92 23 34
Avgift:                        600 kr        11 gånger

Anmäl dig här


 

 

12. KONST I BILD FRÅN UNGRENÄSSANS TILL NUTID (Dubblerad)

En konsthistorisk resa från 1400-tal till nutid, dock inte i kronologisk ordning. Presentation av det lokala konstlivet.

Plats:                          Wärenstams konsthall, Herrljungagatan
Start cirkel a:           tisdag 11 februari kl 10:00-12:15
Start cirkel b:           tisdag 11 februari kl 14:00-16:15
Ledare:                      Bengt-Göran Johansson
Kontakt:                    Kerstin Hellekant, tel 0709-77 66 22
Avgift:                        350 kr        6 gånger (OBS varje vecka, ändrat jämfört                                                           med tryckt program).

Anmäl dig här (cirkel a)
Anmäl dig här (cirkel b)


 

 

13. VENEDIG

En enastående stads resa under 1 000 år. Om Venedigs historia, konst, musik, arkitektur och dess politiska system. Max 12 deltagare. *

Plats:                         Träffpunkt Simonsland
Start:                         onsdag 29 januari kl 13:00-15:15
Ledare:                      Lars Svensson, tel 0708-66 48 60
Avgift:                        300 kr        5 gånger

Anmäl dig här


 

 

14. OPERA FÖR NYBÖRJARE

Operaterminologi och historia. Presentation av Mozart, Verdi, Puccini, Rossini och Wagner samt avlyssning av några av deras verk. Max 18 deltagare.

Plats:                         Träffpunkt Simonsland
Start:                         fredag 7 februari kl 12:30 – 14:45
                                    OBS ändrad tid jämfört med tryckt program.
Ledare:                      Dick Andreasson, tel 0768-12 34 65
Avgift:                        300 kr        5 gånger, varannan vecka

Anmäl dig här


 

15. MUSIKENS BETYDELSE FÖR HÄLSAN I ETT LIVSCYKELPERSPEKTIV

INSTÄLLD PGA SMITTORISK

Under ledning av musikälskaren Sven-Olof Krafft och musikhistorikern och musikjournalisten Vassilis Bolonassos, programledare vid Sveriges Musikradio, lyssnar vi till klassisk, främst tidig, musik, och presenterar intressanta forskningsresultat av musikens betydelse för vår hälsa. Vi delar erfarenheter av och diskuterar om och hur musiken kan påverka vår hälsa i och under livets olika skeenden. Max 18 deltagare.

Plats:                         Träffpunkt Simonsland
Start:                         onsdag 15, 22 april, 6, 27 maj kl 13:00 – 15:15.
Lörd – sönd 30 – 31 maj deltagande i Ubbhultsfestivalen.
Ledare:                      Sven-Olof Krafft, tel 0705-24 54 35
Avgift:                        250 kr        + avgift för deltagande i delar av eller hela programmet i Ubbhultsfestivalen. Helt festivalpass med alla konserter under två dagar kostar 300 kr.

Anmäl dig här

Ubbhul liten.jpg


 

16. MÖTESPLATS DANS

Denna cirkel är inställd!

Forskning och erfarenhet visar att dans är ett utmärkt medel för att må bra och finna gemenskap oavsett ålder. I denna cirkel möts unga och gamla i dansen och skapar tillsammans något unikt. Vi övar in en dans under ledning av utbildad danspedagog och dansar sedan ihop med barn från Kulturskolan som övat in samma koreografi och till sist blir det ett dansuppträdande tillsammans med barnen.

Plats:                                          Regionteater Väst, Bryggaregatan 10
Start:                                          onsdag den 8 januari kl 13:00 – 14.30
Träffar på Regionteater Väst:  onsdagar kl 13:00 – 14:30 den 8, 15, 22, 29 januari.
Träffar tillsammans med barn från Kulturskolan: tisdagar kl 16:00 – 17:00 den 4, 18, 25 februari. OBS ändrad tid jämfört med tryckt program.
Uppvisning i samband med Stepfestivalen (en regional dansfestival) torsdagen den 5 mars kl18.00
Ledare:                                       Monika Milocco
Kontakt:                                     Barbro Ohlson, tel 0706-84 13 72
Avgift:                                         300 kr        8 gånger


 

17. DANSANALYS

Denna cirkel är inställd!

Utifrån olika analysmetoder och danshistoria ser vi två olika dansföreställningar som vi sedan diskuterar och analyserar under ledning av utbildad danspedagog som dansat  bl a på Göteborgsoperan i många år och nu är konstnärlig ledare på Regionteater Väst. Max 12  deltagare.

Plats:                                  Regionteater Väst, Bryggaregatan 10
Start:                                  måndag 11 + onsdag 18 mars, tisdag 7 april kl                                                                                            a                                          13:00 –   15:15
Föreställningar:
Beyond på Göteborgsoperan 15 mars kl 18.00
Fauna på Borås Stadsteater 4 april kl 19.00
Ledare:                               Monika Milocco
Kontakt:                             Barbro Ohlson tel 0706-84 13 72
Avgift:                                 650 kr (preliminärt) inklusive biljetter till 2 föreställningar och 3 gånger med för- och efterarbete. Resa ingår ej i priset.


 

18. HBTQIA+ - VAD ÄR DET, OCH HUR BLIR DET PÅ ÄLDRE DA’R?

Denna cirkel är inställd!

Kursen diskuterar
1) sexualitet under människans tillblivelse på savannen i stora grupper som drar omkring
2) bisexualitet
3) sodomi/homosexualitet/gay och hur det blir på äldre dar.
4) Påstådd frånvaro av sexualitet/lesbianism/samkönad kärlek och hur det karakteriseras på äldre dar. Max 13 deltagare.

Plats:                         Träffpunkt Simonsland
Start:                         onsdag 22 januari kl. 10:00-12:15
Ledare:                     Jan Magnusson, tel 0733-76 36 30
Avgift:                        350 kr        6 gånger

Anmäl dig här


 

19. LÄR KÄNNA DIN MAC OCH DE INBYGGDA PROGRAMMEN

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dig i programmen  som kommer med din Mac. Den kräver att du har med dig en egen dator.
Exempel på kursinnehåll: Redigera foto i Bilder, skapa dokument i Pages, skapa presentationer med Keynotes. Max 8 deltagare.
Plats:                            Träffpunkt Simonsland
Start:                            torsdag 20 februari 10:00-12:15
Ledare:                        Thomas B Lindbjer, tel 0708-15-02 23
Avgift:                          350 kr             6 gånger

20. FÖRDJUPNINGSKURS I iPHONE/iPAD

I denna kurs kommer vi att fördjupa oss i de nyheter som kom med den senaste uppdateringen till iPhone/iPad, iOS 13. Du behöver grundkunskaper om din telefon/platta och behöver ha iOS 13 installerat. Här kan du se om du har det.
Exempel på kursinnehåll: Redigera foto i Bilder, använda Anteckningar, arbeta effektivt med Påminnelser, effektivisera användningen med Genvägar. Max 8 deltagare.
Plats:                          Träffpunkt Simonsland
Start:                          torsdag 20 februari 13:30-15:45
Ledare:                      Thomas B Lindbjer 0708 150 223
Avgift:                        350 kr       6 gånger
xx

21. NEDSLAG BLAND SVENSKA KLASSIKER (fortsättning) - INSTÄLLD PGA SMITTORISK

Skådespelerskan Gunilla Rydholm fördjupar sig i Jonas Love Almqvist, Pär Lagerqvist och Maria Wine. Max 10 deltagare.

Plats:                         Träffpunkt Simonsland
Start:                         fredag 20 mars, 3 + 17 april kl 10:00 -12:15
Ledare:                      Gunilla Rydholm Eriksson
Kontakt:                     Kerstin Hellekant,  tel 0709-77 66 22
Avgift:                        200 kr        3 gånger.

Anmäl dig här