Studiecirklar hösten 2020

Deltagande i våra cirklar förutsätter medlemskap i Senioruniversitetet (årsavgift 200 kr). Minst 6 och maximalt 19 deltagare per cirkel om inte annat anges.

Anmälan från den 14 september, endast via vår hemsida  eller till respektive kontaktperson.

Läs här om bindande anmälan och ångerrätt

Vid fler anmälningar än det finns platser kommer lottning att tillämpas. Besked om antagning till cirkel lämnas cirka 14 dagar före första sammankomst.

Som framgår nedan har flera studiecirklar måst skjutas upp till våren. För övriga har vi fått göra en del justeringar, vilka kommer att publiceras alltersom planeringen fortskrider.

✎ ✺ ☯︎ ⚙︎


 

1. ENGELSKA 1 - INSTÄLLD

Vi vänder oss till dig som vill lära att konversera/prata engelska. Kursen följer Berlitz (Bonniers) Nybörjarkurs i engelska, samt Fortsättningskurs i Engelska Berlitz (Bonniers). (Det är bra om dessa böcker kan införskaffas) Teman kan förekomma, beroende på deltagarnas önskemål. Det kan tex vara att beställa mat på restaurang, fråga om vägen, beställa biljett till teater/film, m.m. Som turist fråga om sevärdheter eller klockan/ tid, am/pm.  Föra en lätt konversation, presentera sig, vad arbetar jag/du med? Grundläggande grammatik och ordförståelse ingår. Vi blandar engelska och svenska. Inga förkunskaper krävs.  Målet är att deltagarna ska våga börja prata engelska. Max 10 deltagare.

Plats:                         Hemgården, Österlånggatan 57
Start:                         måndag 5 oktober kl. 14:00-16:15
Ledare:                     Leif Ericsson
Kontakt:                    Kerstin Hellekant, tel 0709-77 66 22
Avgift:                        550 kr        10 gånger

2. ENGELSKA 2 (KONVERSATIONSKURS) - INSTÄLLD

Deltagarna förutsättes ha grundläggande kunskaper i engelska. Kursen bygger till stor del på deltagarnas idéer, intressen  och önskemål. Vi har diskussioner kring, mat, favoritplatser i världen, böcker, historiska händelser, film, konst, upplevelser, resor, hur vi kommunicerar med varandra, författare, kultur, Borås, Djur, sport med mera.  "Temat för dagen" innebär att vi låter ordet gå runt och var och en får presentera sina tankar. Kring detta har vi en öppen diskussion. Det är viktigt att var och en i gruppen kan känna sin tillhörighet, och får/ges utrymme att prata. Det är inte temat i sig som är det viktiga utan att kommunikationen sker på engelska.  Viss grammatik och ordförståelse ingår. Konversationen sker hela tiden på engelska.  Inget studiematerial förutom  papper och penna. Visst studiematerial i grammatik kan förekomma.  Målet är att varje deltagarna ska känna att de utvecklas och får en säkerhet i att konversera på engelska. Max 10 deltagare.

Plats:                         Hemgården
Start:                         måndag 5 oktober kl. 10:00-12:15
Ledare:                      Leif Ericsson
Kontakt:                     Kerstin Hellekant, tel 0709-77 66 22
Avgift:                        550 kr        10 gånger

 

 

3. ENGLISH BOOK CLUB

The first meeting is an introduction during which we discuss the various points the participants need to have in mind when reading the books and which we will later go through systematically when discussing and analyzing the two books we have chosen. Max 10 participants.

Plats:                         Wärenstams konsthall (OBS!)
Start:                         torsdag 8 oktober kl. 13:00-15:15 (OBS)
Ledare:                       Ann Cullinane
Kontakt:                     Barbro Ohlson, tel 0706-84 13 72
Avgift:                        200 kr        3 gånger (8 okt, 12 nov, 10 dec)

Anmäl dig här (från 14 sept)  Anmälan senast 24 september

4. TYSK KONVERSATION OCH LITTERATUR - INSTÄLLD

Vi skall höra, tala, läsa och skriva tyska och med detta utvidga vårt ordförråd och förmåga att uttrycka vad vi vill säga. Valda intresse- och samtalsväckande texter på tyska om livet och vår omvärld kommer att användas. Vi tar upp aktuella ämnen och vardagliga situationer - Erlebnis, Erinnerung, Sehnsucht. Max 13 deltagare.

Plats:                         Träffpunkt Simonsland
Start:                         onsdag 21 oktober kl 10:00-12:15
Ledare:                       Bernt-Olov Klingesten
Kontakt:                     Barbro Ohlson, tel 0706-84 13 72​
Avgift:                        350 kr        6 gånger

 

5. SKRIVARCIRKEL MED WORKSHOP OCH FEEDBACK - INSTÄLLD

Passar dig som vill utveckla ditt skrivande. Deltagarna får ett givet tema att skriva om hemma. Vid träffen läses det upp och alla deltar aktivt genom att lyssna och få kritik. Cirkeln innehåller även skrivövningar under lektionstid. Max 8 deltagare.

Plats:                         Träffpunkt Simonsland
Start:                         tisdag 6 oktober kl. 10:00-12:15
Ledare:                       Yvonne Granqvist-Schultz
Kontakt:                     Kerstin Hellekant, tel 0709-77 66 22
Avgift:                        450 kr        8 gånger

6. ETT URVAL LÄSVÄRDA EUROPEISKA FÖRFATTARE - INSTÄLLD

Utifrån berättelserna diskuterar vi livet och människoöden: Michael Ondaatje Kattens bord, Bernard Schlinks Högläsaren, Jeanette Winterson Fyrväktaren, Muriel Barbery Igelkottens elegans och Peter Handke Berättelsen om ett liv. Max 10 deltagare.

Plats:                                   Träffpunkt Simonsland
Start:                                   tisdag 6 oktober kl. 13:00-15:15
Ledare:                                Margareta Lundberg Rodin
Kontakt:                               Barbro Ohlson, tel 0706-84 13 72
Avgift:                                  300 kr        5 ggr (6, 27 okt, 17 nov, 1, 15 dec)

 

 

7. KONST I BILD FRÅN UNGRENÄSSANS TILL NUTID (förmiddagar)

En konsthistorisk resa från 1400-tal till nutid, dock inte i kronologisk ordning. Presentation av det lokala konstlivet.

Plats:                                   Wärenstams konsthall, Herrljungagatan
Start:                                  tisdag 6 oktober kl 10:00-12:15
Ledare:                                 Bengt-Göran Johansson
Kontakt:                               Kerstin Hellekant, tel 0709-77 66 22
Avgift:                                  350 kr        6 gånger

Anmäl dig här (från 14 sept)  Anmälan senast 22 september

8. KONST I BILD FRÅN UNGRENÄSSANS TILL NUTID (eftermiddagar)

En konsthistorisk resa från 1400-tal till nutid, dock inte i kronologisk ordning. Presentation av det lokala konstlivet.

Plats:                                   Wärenstams konsthall, Herrljungagatan
Start:                                  tisdag 6 oktober kl 14:00-16:15
Ledare:                                 Bengt-Göran Johansson
Kontakt:                               Kerstin Hellekant, tel 0709-77 66 22
Avgift:                                  350 kr        6 gånger

Anmäl dig här (från 14 sept)  Anmälan senast 22 september

 

9. VENEDIG

En enastående stads resa under 1 000 år. Om Venedigs historia, konst, musik, arkitektur och dess politiska system. Max 12 deltagare.

Plats:                         Wärenstams konsthall, Herrljungagatan (OBS)
Start:                         torsdag 15 oktober kl 13:00-15:15
Ledare:                      Lars Svensson
Kontakt:                     Barbro Ohlson, tel 0706-84 13 72​
Avgift:                        300 kr        5 ggr (15, 22, 29 okt, 5, 19 nov)

Anmäl dig här (från 14 sept)  Anmälan senast 1 oktober

10. TRE MUSIKALISKA UNDERHÅLLNINGSIKONER

Känt och okänt om Carl Michael Bellman, Evert Taube och Povel Ramel. Lyssnarexempel från deras produktioner. Max 12 deltagare.

Plats:                         Wärenstams konsthall (OBS)
Start:                         fredag 2 oktober kl 9:30 – 11:45
Ledare:                      Dick Andreasson
Kontakt:                     Barbro Ohlson, tel 0706-84 13 72​
Avgift:                        200 kr        3 gånger (2, 16, 23 okt)

Anmäl dig här (från 14 sept)  Anmälan senast 18 september

11. KLASSISKA PÄRLOR OCH LITE NYTT UR MUSIKHISTORIEN

Kursledaren och/eller frivillig deltagare presenterar den valda musiken. Vi lyssnar och reflekterar. Max 12 deltagare.

Plats:                         Wärenstams konsthall OBS
Start:                         onsdag 7 oktober kl 10:00 – 12:15 OBS
Ledare:                       Helen Flensburg
Kontakt                      Kerstin Hellekant, tel 0709-77 66 22
Avgift:                        350 kr        6 gånger (7, 14, 28 okt, 11, 18, 25 nov)

Anmäl dig här (från 14 sept)  Anmälan senast 23 september

 

12. MUSIKENS BETYDELSE FÖR HÄLSAN I ETT LIVSCYKELPERSPEKTIV - INSTÄLLD

Under ledning av musikälskaren och läkaren Sven-Olof Krafft och musikhistorikern och programledaren vid Sveriges Radio, Vassilis Bolonassos, lyssnar vi till klassisk, främst tidig, musik, och presenterar intressanta forskningsresultat av musikens betydelse för vår hälsa.

Söndagen den 25 oktober, preliminärt kl 18.00: Jubileumskonsert (90år) med Fristad kyrkokör under ledning av dirigenten och organisten Jörgen Sandblom och med programpresentation av Vassilis Bolonassos. Max 18 deltagare.

Plats:                         Träffpunkt Simonsland
Start:                         torsdag 1 oktober kl 16:00 – 18:15.
Ledare:                       Sven-Olof Krafft
Kontakt                      Britt-Marie Halldén, tel 0705-80 96 85
Avgift:                        300 kr        5 gånger (1, 7, 14, 21 okt samt 25 okt Jubileumskonsert med Fristads kyrkokör)

13. KLIMATCIRKEL

Avsikten är att gå ett steg djupare än traditionell journalistik och granska de bakomliggande modellerna. På så sätt får vi en bättre förståelse och kan kritiskt granska alltför vidlyftiga påståenden i både den ena och andra riktningen. Det är också meningen att man ska kunna ställa frågor och få vederhäftiga svar på dem. Följande är områden vi täcker:

  1. Vad släpper ut vad och hur mycket? Genomgång av aktuell statistik
  2. Jorden som ett system. Vi går genom olika cykler: Kolcykeln, kvävecykeln, fosforcykeln etc. Vi går genom vad som hänt under 4,5 miljarder år. Visste ni att under denna tid har hela jorden varit istäckt fyra gånger!
  3. Koldioxidfångst
  4. Vi ser på en del myter inom klimatområdet som t.ex. nötköttsproduktion, elbilar, bildelning, skogens roll etc.

Max 12 deltagare.

Plats:                                   Wärenstams konsthall OBS
Start:                                   onsdag 7 oktober kl. 14:00-16:15 OBS
Ledare:                                 Per Flensburg
Kontakt                                Kerstin Hellekant, tel 0709-77 66 22
Avgift:                                  350 kr        6 gånger (7, 14, 28 okt, 11, 18, 25      nov)

Anmäl dig här (från 14 sept)  Anmälan senast 23 september

 

14. VINKUNSKAP - INSTÄLLD

Deltagarna ges ökad kännedom och kunskap om vin och andra ädla drycker. Utbildningen sker i kombination med provningar. Kostnad för vin och "tilltugg", cirka 1200 kronor betalas efter besked om antagning.
Max 14 deltagare.

Plats:                         Wärenstams konsthall, Herrljungagatan
Start:                         torsdag 1 oktober kl. 13:00 – 15:15
Ledare:                       Hans Carnefjord
Kontakt:                     Kerstin Hellekant, tel 0709-77 66 22
Avgift:                        450 kr                    8 gånger

15. SPRÅKENS SLÄKTSKAP OCH ÅLDRAR - INSTÄLLD
Kursen kommer att ta upp: Språkgrupper och språktyper. Är språken släkt? Vad menas med att språken är släkt? De indoeuropeiska språken. Det muntliga talet och exempel på teckensystem. Ljud, tecken och innehåll. Ord, sats, mening och…. hur bildas sammanhang? Språkliga meddelanden och bilder. Talare – lyssnare, skrivare – betraktare. Språkspel. Varje gång ges exempel på ord med intressant historia.

Plats:                         Träffpunkt Simonsland
Start:                         måndag 5 oktober kl. 10:00 – 12:15
Ledare:                       Bernt-Olov Klingesten
Kontakt:                     Kerstin Hellekant, tel 0709-77 66 22
Avgift:                        550 kr        10 gånger

16. NAPOLEON BONAPARTE – MANNEN, TIDEN, BAKGRUNDEN, ARVET HAN LÄMNADE
Napoleon föddes som korsikan och efter att ha blivit framgångsrik i revolutionsarmén avancerade han till förste konsul och efter fem år till Frankrikes kejsare. Avsattes, blev furste på Elba, återkom hundra dagar som kejsare i Frankrike, skickades att dö på St Helena. Allt under knappt femtiotvå år. Max 12 deltagare.

Plats:                         Wärenstams konsthall OBS
Start:                         måndag 5 oktober kl. 14:00 – 16:15 OBS
Ledare:                       Bernt-Olov Klingesten
Kontakt:                     Kerstin Hellekant, tel 0709-77 66 22
Avgift:                        550 kr        10 gånger

Anmäl dig här (från 14 sept)  Anmälan senast 21 september

 

17. LÄR KÄNNA DIN PC OCH DESS INBYGGDA PROGRAM - INSTÄLLD
Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dig i programmen i din PC. Den kräver att du har med dig en egen dator (ej Appledatorer). Max 8 deltagare.

Exempel på kursinnehåll: Hur håller jag ordning på mina filer? - Hur mycket kan jag göra med en webbläsare? - Vanliga verktyg: ”Gratis” Google eller betald Microsoft? - Hur startar jag en blogg? - Foto på datorn: hur sparar jag bilder? Hur gör jag dem till mästerverk? - Vågar jag använda gratisprogram? - Hur undviker jag att bli lurad vid datorn? - Vi reder ut krångliga begrepp.

Plats:                         Träffpunkt Simonsland
Start:                         tisdag 13 oktober 13:00-15:15
Ledare:                       Christian Hedin
Kontakt:                     Barbro Ohlson, tel 0706-84 13 72
Avgift:                        350 kr        6 gånger

18. BLI VÄN MED DIN SMARTA MOBIL/SURFPLATTA - INSTÄLLD
I denna kurs kommer vi att fördjupa oss i de nyheter som kom med den senaste uppdateringen till din mobil/surfplatta (Endast Android) Max 8 deltagare .

Exempel på innehåll: - Program som finns i mobilen, vad kan de? - Inställningar - vad döljer sig här? - Sociala medier, var vill jag finnas? - Fota med kameran, tips och tricks. - Fotoappar som gör jobbet åt dig. -Dela dina (bearbetade) bilder på Facebook, Instagram. - Alla dessa inloggningar… - Hälsa och mobilen. - Söka, samla och spara information - Vi delar våra bästa apptips.

Plats:                         Träffpunkt Simonsland
Start:                         onsdag 14 oktober kl. 13:00 – 15:15
Ledare:                       Christian Hedin
Kontakt:                     Barbro Ohlson, tel 0706-84 13 72
Avgift:                        300 kr        5 gånger