Studiecirklar 2021

Vårterminen

ENGLISH BOOK CLUB

The first meeting is an introduction during which we will discuss the first chapter of the book and the various points the participants need to have in mind when reading the book. We will later  go through these points  systematically when discussing and analyzing the book. Max 10 participants.  The first two meetings will be digital via Zoom and the last meeting will hopefully be at Folkuniversitetet, Alingsåsvägen 6.
The book that we will read is  M.L Stedman: The Light Between Oceans.

 Start:               Onsdag 31 mars kl 13.00 – 15.15
Ledare:             Ann Cullinane

Höstterminen

2. Engelska fortsättning A2 Dubblerad

Kursen bygger på deltagarnas egna idéer och initiativ. Vi har varierande ämnen som vi diskuterar. Vi talar engelska hela tiden. Max 10 deltagare. Ledare:           Leif Ericsson

 3. English Book Club B2

The first meeting is an introduction during which we discuss the various points the participants need to have in mind when reading the book and which we will later go through systematically when discussing and analyzing the book. Max 8 participants if there are still restrictions, otherwise 10. Book: The Paris Library by Janet Skeslien Charles.
Ledare:                              Ann Cullinane

4. Tysk konversation och litteratur  B1-B2

Vi skall höra, tala, läsa och skriva tyska och med detta utvidga vårt ordförråd och förmåga att uttrycka vad vi vill säga. Valda intresse- och samtalsväckande texter på tyska om livet och vår omvärld kommer att användas. Vi tar upp aktuella ämnen och vardagliga situationer – Erlebnis, Erinnerungen, Sehnsucht.
Ledare:                              Bernt-Olov Klingesten

5. Franska Första terminen      A1

Kurs i franska för dig som är nybörjare eller har läst någon termin och vill repetera. Vi börjar från grunden och lär oss uttal, basordförråd och grundläggande grammatik. Vi arbetar med språkligt enkla men informativa texter och dialoger som vi har som utgångspunkt för muntliga och skriftliga övningar av olika slag. Vår kursbok är A vous 1.
Ledare:                           Helena Bergmann

6. Italienska A1 Första terminen     

Kurs i italienska för dig som är nybörjare eller har läst någon termin och vill repetera. Vi börjar från grunden och lär oss uttal, basordförråd och grundläggande grammatik. Vi arbetar med språkligt enkla men informativa texter och dialoger som vi har som utgångspunkt för muntliga och skriftliga övningar av olika slag. Vår kursbok är Prego 1.
Ledare:                          Malin Jansson

7. Opera för nybörjare, fortsättning

Vi får bl a stifta bekantskap med Charles Gonoud, Christoph Willibald Gluck, George Bizet, Richard Strauss, George Gershwin, Vincenzo Bellini m fl och några av deras verk. Max 8 deltagare om det fortfarande är begränsning, annars 16.
Ledare:                     Dick Andreasson

8. Venedig

En enastående stads resa under 1000 år. Om Venedigs historia, konst, musik, arkitektur och dess politiska system. Max 8 deltagare om det fortfarande är begränsning, annars 12.
Ledare:                          Lars Svensson

9. Konst i bild från ungrenässans till nutid (Dubblerad)

Cirkeln innehåller nedslag i Gotik och Nytid. Några specifika konstnärer presenteras särskilt ex Breugel och Bosch. Även Rom under 1600-talet och dess konstnärer.
Ledare:                    Bengt-Göran Johansson

10. Hotet mot demokratin - troll och trollfabriker

För dig som vill värna om demokratin och är intresserad av utvecklingen på nätet. Vad händer när det gäller desinformation, fake  news, konspirationsteorier och rena lögner. Troll och trollfabriker - hur upptäcker vi dem? Max 16 deltagare.
Ledare:           Per Flensburg

11. Musikguide till klassiska musikstycken

Vid de fem mötestillfällena kommer vi i tur och ordning att gå igenom fem olika musikepoker: Renässansen (1450-1600), Barocken (1600-1750), Klassicismen (1750-1815), Romantiken (1815-1910), Modernismen (1910-).

Vi lyssnar till valda stycken och försöker oss på att identifiera vad som kännetecknar musiken under just den perioden. Deltagarna är välkomna att ge förslag till musiklyssningen. Max 12 deltagare.
Ledare:           Helen Flensburg

12. Läsecirkel: Fyra moderna författare i översättning

Bokförslag: Delta Owens; Där kräftorna sjunger, Heather Morris; Tatueraren i Auschwitz, Viola Ardone; Hoppets tåg, Caroline Bernhard; Frida Kahlo och kärlekens språk. Max 8 deltagare.
Ledare:           Helen Flensburg

13. Skrivarcirkel med workshop och feedback

Skrivarcirkeln passar dig som vill utveckla ditt skrivande. Cirkeldeltagarna får ett givet tema att skriva om hemma. Vid träffarna läses det skrivna upp och alla förväntas delta aktivt genom att lyssna och ge och ta emot konstruktiv kritik. Skrivövningar förekommer också under lektionstid. Cirkeldeltagarna får även tips om litteratur, litterära genrer med mera. Max 10 deltagare.
Ledare:          Yvonne Granqvist Schultz

14. Vinkunskap

Under 10 kurstillfällen träffas vi för att lära oss om
-Vinets historia
-Vinodling i världen
-Vintillverkning förr och nu
-Grunderna i vinprovning
-Vad som utmärker en viss druva
-Samma druva från olika länder
-Mat och vin - Att välja rätt vin
-Att lagra vin - Varför?
-Glasets betydelse för smakupplevelsen

Varje kurstillfälle består av en del teori och en del praktik då vi provar ett antal viner under olika teman. Enklare tilltugg kommer att finnas varje gång. Varmt välkomna till en inblick i vinets fantastiska värld! Max 10 deltagare.
Ledare:           Hans Carnefjord

15. Den fulländade talaren och den goda människan

Vi läser Hans Gunnarssons nyutkomna bok om Quintilianus, en av de stora romerska retorikerna, och hans verk Institutio Oratoria. Boken handlar om människans hela liv, barnuppfostran, skola, argumentation i rätten och annorstädes och hur man slutligen pensionerar sig. Vi samtalar om retoriken, livet i Rom på kejsartiden och drar paralleller till livet idag. Max 16 deltagare.
Ledare:           Bernt-Olov Klingesten, Hans Gunnarsson

16. Musikens betydelse för hälsan i ett livscykelperspektiv

Under ledning av musikälskaren Sven-Olof Krafft och musikhistorikern och musikjournalisten Vassilis Bolonassos, programledare vid Sveriges Musikradio, lyssnar vi till klassisk, främst tidig, musik, och presenterar intressanta forskningsresultat av musikens betydelse för vår hälsa. Vi delar erfarenheter av och diskuterar om och hur musiken kan påverka vår hälsa i och under livets olika skeenden.
Ledare:           Sven-Olof Krafft

17. Bli vän med din smarta mobil/surfplatta - Dubblerad

I denna cirkel kommer vi att fördjupa oss i de nyheter som kom med den senaste uppdateringen till din mobil/surfplatta. Endast Android. Max 8 deltagare.
Ledare:                        Christian Hedin