Studiecirklar 2020

Höstterminen

Ett antal cirklar ställdes in p g a covid-19-pandemin.

3. ENGLISH BOOK CLUB

The first meeting is an introduction during which we discuss the various points the participants need to have in mind when reading the books and which we will later go through systematically when discussing and analyzing the two books we have chosen.
Ledare:                       Ann Cullinane

7. KONST I BILD FRÅN UNGRENÄSSANS TILL NUTID (förmiddagar)

En konsthistorisk resa från 1400-tal till nutid, dock inte i kronologisk ordning. Presentation av det lokala konstlivet.
Ledare:                                 Bengt-Göran Johansson

9. VENEDIG

En enastående stads resa under 1 000 år. Om Venedigs historia, konst, musik, arkitektur och dess politiska system.
Ledare:                      Lars Svensson

10. TRE MUSIKALISKA UNDERHÅLLNINGSIKONER

Känt och okänt om Carl Michael Bellman, Evert Taube och Povel Ramel. Lyssnarexempel från deras produktioner.
Ledare:                      Dick Andreasson

11. KLASSISKA PÄRLOR OCH LITE NYTT UR MUSIKHISTORIEN

Kursledaren och/eller frivillig deltagare presenterar den valda musiken. Vi lyssnar och reflekterar.
Ledare:                       Helen Flensburg

13. KLIMATCIRKEL

Avsikten är att gå ett steg djupare än traditionell journalistik och granska de bakomliggande modellerna. På så sätt får vi en bättre förståelse och kan kritiskt granska alltför vidlyftiga påståenden i både den ena och andra riktningen. Det är också meningen att man ska kunna ställa frågor och få vederhäftiga svar på dem. Följande är områden vi täcker:

  1. Vad släpper ut vad och hur mycket? Genomgång av aktuell statistik
  2. Jorden som ett system. Vi går genom olika cykler: Kolcykeln, kvävecykeln, fosforcykeln etc. Vi går genom vad som hänt under 4,5 miljarder år. Visste ni att under denna tid har hela jorden varit istäckt fyra gånger!
  3. Koldioxidfångst
  4. Vi ser på en del myter inom klimatområdet som t.ex. nötköttsproduktion, elbilar, bildelning, skogens roll etc.
    Ledare:                                 Per Flensburg

16. NAPOLEON BONAPARTE – MANNEN, TIDEN, BAKGRUNDEN, ARVET HAN LÄMNADE
Napoleon föddes som korsikan och efter att ha blivit framgångsrik i revolutionsarmén avancerade han till förste konsul och efter fem år till Frankrikes kejsare. Avsattes, blev furste på Elba, återkom hundra dagar som kejsare i Frankrike, skickades att dö på St Helena. Allt under knappt femtiotvå år.
Ledare:                       Bernt-Olov Klingesten

Vårterminen

 

3. ENGELSK KONVERSATION (fortsättning, dubblerad)

Kursen bygger på deltagarnas egna idéer och initiativ. Vi har varierande ämnen som vi diskuterar. Vi talar engelska hela tiden.
Ledare:                     Leif Ericsson

4. TYSK KONVERSATION OCH LITTERATUR

En konversationskurs där vi använder noveller av tyska författare på tyska. Ibland tidningstext. Dialog på exempelvis restaurang, hotell och affärer.
Ledare:                      Gunnel Ehrenholm

5. SKRIVARCIRKEL MED WORKSHOP OCH FEEDBACK

Passar dig som vill utveckla ditt skrivande. Deltagarna får ett givet tema att skriva om hemma. Vid träffen läses det upp och alla deltar aktivt genom att lyssna och få kritik. Cirkeln innehåller även skrivövningar under lektionstid.
Ledare:                      Yvonne Granqvist-Schultz

6. VÅRT SPRÅK OCH VÅRA ORD

Vad betyder ord idag? Hur har orden bildats? Hur är de uppbyggda? Vad betyder de egentligen? Vilka delar består orden av? Varifrån kommer våra låneord? Är språken släkt? Satser, meningar, stycken, kapitel etc är exempel på hur ord bildar sammanhang. Språkregler. Språkgrupper.
Ledare:                      Bernt-Olov Klingesten

7. FAVORITDIKTER

Vi pratar och analyserar dikter tillsammans.

ILANDFLUTET
Äpplet rött/ i mörk tång
Lustgård/ och en tom strand
Den första människan/ och den sista
(Snorri Hjartarson, 1906-1986, Island)
Ledare:                      Björn Wahlgren

8. NEDSLAG BLAND SVENSKA KLASSIKER (repris)

Vad är en klassiker? Skådespelerskan Gunilla Rydholm fördjupar sig i Gustaf Fröding, Nils Ferlin och Karin Boye.
Ledare:                      Gunilla Rydholm

9. ETT URVAL LÄSVÄRDA EUROPEISKA FÖRFATTARE

Utifrån berättelserna diskuterar vi livet och människoöden: Alessandro Baricco Silke, Marguerite Duras Älskaren, Michael Ondaatje Kattens bord, Bernard Schlinks Högläsaren och Jeanette Winterson Fyrväktaren.
Ledare:                     Margareta Lundberg Rodin

10. VARDAGSKOMMUNIKATION

Hur påverkas vi när vi träffar nya människor? Vad ser vi? Vad hör vi? Hur gör vi?
Ledare:                     Agnetha Bergman

11. FOLKVANDRINGSTID

Människans liv beskrivs ofta som en vandring, en livsvandring. Vi studerar Dick Harrisons bok Folkvandringstid. Från antikens senare del och framåt får vi följa människors liv och leverne, fredliga och krigiska möten. Nya samhällen, nya kulturer, nya lagar, nytt klimat möts med nyfikenhet, förvåning, rädsla och fiendeskap.

Kursbok: Dick Harrisson, Folkvandringstid ISBN 9789177750031
Ledare:                      Bernt-Olov Klingesten

12. KONST I BILD FRÅN UNGRENÄSSANS TILL NUTID (Dubblerad)

En konsthistorisk resa från 1400-tal till nutid, dock inte i kronologisk ordning. Presentation av det lokala konstlivet.
Ledare:                      Bengt-Göran Johansson

13. VENEDIG

En enastående stads resa under 1 000 år. Om Venedigs historia, konst, musik, arkitektur och dess politiska system.
Ledare:                      Lars Svensson

14. OPERA FÖR NYBÖRJARE

Operaterminologi och historia. Presentation av Mozart, Verdi, Puccini, Rossini och Wagner samt avlyssning av några av deras verk. Max 18 deltagare.
Ledare:                      Dick Andreasson

 

19. LÄR KÄNNA DIN MAC OCH DE INBYGGDA PROGRAMMEN

Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa dig i programmen  som kommer med din Mac. Den kräver att du har med dig en egen dator.
Exempel på kursinnehåll: Redigera foto i Bilder, skapa dokument i Pages, skapa presentationer med Keynotes.
Ledare:                        Thomas B Lindbjer

20. FÖRDJUPNINGSKURS I iPHONE/iPAD

I denna kurs kommer vi att fördjupa oss i de nyheter som kom med den senaste uppdateringen till iPhone/iPad, iOS 13. Du behöver grundkunskaper om din telefon/platta och behöver ha iOS 13 installerat. Här kan du se om du har det.
Exempel på kursinnehåll: Redigera foto i Bilder, använda Anteckningar, arbeta effektivt med Påminnelser, effektivisera användningen med Genvägar.
Ledare:                      Thomas B Lindbjer