Studiecirklar hösten 2016

Studiecirklar hösten 2017

Anmälan sker till respektive kontaktperson. Deltagande i våra cirklar förutsätter medlemskap i Senioruniversitetet. Antal deltagare per kurs kan vara minst 6 och maximalt 19 st.

Efter att anmälan mottagits utsänds ingen ytterligare bekräftelse. Inbetalningskort för kursavgift utdelas vid första tillfället.  Anmälningarna behandlas i den ordning de inkommer.