Samverkan

Samverkan

Samverkan

Vi har sedan 2018-01-01 ett nytt samarbetsavtal med Folkuniversitetet

Samarbetsavtal (pdf)

Försäkringsbrev Folksam (pdf)

 

FUlogo-rodsvart kopia

varifrån vi även får visst ekonomiskt stöd, samt har tillgång till deras lokaler.

Här hittar du information om Sveriges senioruniversitet, samt webbadresserna till de drygt 30 lokala föreningarnas hemsidor.