Resor och utflykter

oldtimer-724449_1920

Resor

Inga resor kan för närvarande genomföras, av skäl som torde vara allom bekant.

utflykter

Utflykter

Planerade utflykter under våren 2022

16 februari: ej fastställt mål

16 mars: Kransmossen

20 april: ej fastställt mål

17 maj: Vänga mosse

Mera information om tid med mera kommer senare.