Mötestider

Styrelsens mötestider  hösten 2021 - våren 2022

Styrelsemöte hösten -21 17-aug 21-sep 19-okt 16-nov 7-dec
Styrelsemöte våren - 22 18-jan 15-febr 15-mars 12-apr

"Telefonvakt" hösten -21

V 34: B-M, V 35 K-A S, V 36 KeHe, V 37 KaHö,
V 38 CS, V 39 GB, V 40 JM, V 41 BO, V 42 MH

<Internt