Mötestider

Styrelsens mötestider  hösten 2020 - våren 2021

Styrelsemöte hösten -20 18-aug 10-sep
OBS
20-okt 17-nov 1-dec
Styrelsemöte våren - 21 19-jan 16-feb 16-mar 20-apr 4-maj

<Internt