Mötestider

Styrelsens mötestider  hösten 2021 - våren 2022

Styrelsemöte hösten -21 17-aug 21-sep 19-okt 16-nov 7-dec
Styrelsemöte våren - 22

<Internt