Dataskyddsförordningen

dataskydd

Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att medlemsregister som hålls av ideella föreningar ska ha en angiven användning. SU:s medlemsregister används för utskick till medlemmarna om aktiviteter, för att ta in medlemsavgifter samt för att erhålla bidrag från Folkuniversitetet för olika kulturaktiviteter.

Registret innehåller följande uppgifter: Namn, adress, e-postadress, medlemsnummer, telefonnummer och uppgift om betalda medlemsavgifter. För deltagande i studiecirklar erfordras även personnummer.

Om du vill ta bort dina uppgifter eller ändra något skickar du e-post till 
info@suboras.se

Du hittar all information om GDPR på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.