Historik

Tänkare

Historik

Bakgrund

Det första pensionärsuniversitetet grundades i Toulouse i Frankrike 1973. De flesta pensionärsuniversiteten ingår i en paraplyorganisation, AIUTA, Association Internationale des Universités du Troisième Age (internationella föreningen för den tredje ålderns universitet).

Namnet universitet kan kanske verka avskräckande för somliga, men det betyder bara att studierna syftar till att ge en helhet eller sammanfattning (betydelsen av ordet universitas).

Borås

Pensionärsuniversitetet i Borås startade i januari 1996, och kallades till en början Hemgårdsakademin. Detta förorsakade viss förvirring hos både vår riksorganisation och våra medlemmar. År 2010 bytte vi namn till Senioruniversitetet. Vi vill med namnet visa på vår samhörighet med vår moderorganisation Folkuniversitetet.

Vem är senior? Det finns ingen entydig definition, men man har valt att sätta åldersgränsen vid 55+.

I Sverige finns för närvarande ett drygt trettiotal senioruniversitet.