Föreläsningar våren 2021

Under vintern-våren 2021 kommer vi endast att ha digitala föreläsningar, vilka vi köper från Uppsala senioruniversitet. Varje föreläsning kommer att ligga kvar i cirka 14 dagar. Vi tar under denna period inte ut någon avgift.

_______________________________________________________________

 

8 april
Integrationen i Södertälje efter högt flyktingmottagande.

Boel Godner är kommunstyrelsens ordförande (S) i Södertälje kommun sedan 2011 och ett välkänt namn inom den politiska sfären. Hon har stor erfarenhet av att leda kommunen som under flera decennier haft ett extremt högt flyktingmottagande och som varje dag hanterar segregationens effekter. Hennes engagemang för migrationsfrågor har till stor del präglat hennes politiska karriär. Hon har länge kämpat aktivt för att avskaffa Lagen om eget boende (EBO-lagen).  Förutom rollen som kommunstyrelseordförande är hon  ordförande i Telge AB, Söderenergi AB och SYVAB (Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag) Hon är också ledamot i styrelsen för SKL (Sveriges kommuner och landsting) och Migrationsverkets insynsråd.  År 2018 utsågs hon till årets politiker av Dagens Opinion.

migration-3129340__340

22 april
Sömnen – rekreerande, livsviktig, men stundom problemfylld.

Torbjörn Åkerstedt är sömnforskare, senior professor vid Karolinska Institutet, tidigare föreståndare för Stressforskningsinstitutet, ett kunskapscentrum inom området stress och hälsa vid Stockholms universitet. Han leder en forskningsgrupp som studerar sömnens mekanismer och dess roll för fysisk och psykisk återhämtning, sömnstörningar och deras orsaker och konsekvenser för hälsan. Han mottog 2017 Lars Salvius-priset, som delas ut till "personer som gjort betydande och framstående insatser inom vetenskaplig och populärvetenskaplig kommunikation”.

sömn

6 maj
Neandertalarna och vi – lärdomar från evolutionär genetik.

Professor Svante Pääbo inledde sin forskarkarriär vid Uppsala Universitet och disputerade här 1986. Via forskning vid bl a University of California, Berkeley och Ludwig-Maximilians-universitetet i München landade han i Leipzig, där han från 1997 var med om att bygga upp Max Planck-institutet för evolutionär antropologi. Han är också professor vid universitetet i Leipzig. Han är en av grundarna av paleogenetiken, dvs studiet av DNA från sedan länge döda organismer. Hans forskning har av tidskriften Science två gånger placerats på tio-i-topplistan över årets forskningsresultat i världen, år 2005 som etta, 2006 som tvåa.

evolution-296400__340