Föreläsningar våren 2022

TID: 10:00 – 12:00, alltid på en torsdag (undantag i mars)
PLATS: Sturesalen, Sturegatan 45

ENTRÉ: 100 kr, medlem 60 kr.

Föranmälan erfordras.

OBSERVERA!
Detta program är preliminärt. Beroende på hälsoläget kan programmen komma att ställas in eller flyttas. Ändringar kommer att meddelas på startsidan.

linje3

TORSDAG 27 JANUARI

Värp först och kackla sen!

Estradören Mattias Enn sjunger och berättar om världssopranen Birgit Nilssons liv och karriär. Det blir en ”hialös” resa med humor och musik från Birgits barndom på landet i Skåne, via Stockholm och ut i världen bland självupptagna tenorer, demoniska dirigenter och obevekliga operachefer. År 2018 skrev Mattias Enn en uppmärksammad biografi, som bygger på en mångårig brevväxling mellan honom och hans stora idol, ”La Nilsson”.

Om Birgit Nilsson (Wikipedia)
Glimtar ur sångerskans verksamhet 1968 (SVT Play)
Birgit Nilsson; Här är ditt liv 1980 (SVT Play)
Mattias Enn (Wikipedia)

Värp först och kackla sen! - Bildmontage Birgit Nilsson (tecknad av Anders Svernsjö) och Mattias Enn (fotad av Gabriel Henningson) - horisontell
linje1

TORSDAG 24 FEBRUARI

Varför bodde Sveriges kungar i Gäsene
och drotsen i Västbo?

Sjuhäradsbygdens utveckling från yngre stenåldern till medeltidens slut

Bengt Wadensjö
Biskop emeritus och författare till ett tjugotal böcker.

wadensjö2
linje2

MÅNDAG 14 MARS (OBS VECKODAG!)

Svenska akademiens arbete

Mats Malm
Professor i litteraturvetenskap
Ständig sekreterare i Svenska Akademien

Mer om Mats Malm (Wikipedia)
Mats Malm (Sv Akademien)

Mats Malm
linje3

TORSDAG 21 APRIL

Butiken som mötesplats

Karin M Ekström
Professor i företagsekonomi, Högskolan Borås

Karin M Ekströms hemsida
Läs mer om Karin M Ekström (HB)

kme
kme
linje1

TORSDAG 12 MAJ

MEDLEMSMÖTE

Program ännu ej klart