Föreläsningar våren 2019

Föreläsningar våren 2019

TID: 10:00 – 12:00, alltid på en torsdag
PLATS: Lokal Kuben, Navet Science Center, Skaraborgsvägen 1 A (utom medlemsmötet som hålls på Allégården)

ENTRÉ: medlem 50 kr, icke medlem 90 kr.

lars lönnroth

TORSDAG 24 JANUARI

Det germanska spåret
En västerländsk litteraturtradition från Tacitus till Tolkien

Lars Lönnroth
Professor

Läs mer om Lars Lönnroth

TORSDAG 28 FEBRUARI

Klimatet - en fråga för världsfreden

Mats Friberg
Docent i freds- och konfliktforskning

Läs mer om Mats Friberg i Härrydaposten och Helsingborgs dagblad

Mats Friberg
Stefan_Eklund

TORSDAG 21 MARS

Lokal journalistik för en ny tid

Stefan Eklund
Chefredaktör


Direkt efter föreläsningen avhålles årsmötet

TORSDAG 11 APRIL

Talskrivarna – om retoriken i politiken

Hans Gunnarsson
retoriker och litteraturvetare

Läs mera om Hans Gunnarsson

Läs artikel i BT om boken Talskrivarna

Hans Gunnarsson
Charlie2

TORSDAG 16 MAJ

Medlemsmöte

Minnen från revytiden med Curt Peterson

Charlie Oskarsson
Revyaktör

Läs artikel i BT om Curt Peterson

Fri entré och kaffe

OBSERVERA: Medlemsmötet hålls på Allégården


Fler kulturevenemang i Borås