Föreläsningar hösten 2021

TID: 10:00 – 12:00, alltid på en torsdag
PLATS: Sturesalen, Sturegatan 45

ENTRÉ: 100 kr, medlem 60 kr.

Föranmälan kan ibland vara nödvändig. Detta framgår i så fall av den inbjudan vi sänder ut.

OBSERVERA!
Detta program är preliminärt. Beroende på hälsoläget kan programmen komma att ställas in eller flyttas. Ändringar kommer att meddelas på startsidan.

Förutom nedanstående fysiska föreläsningar, kommer vi även att under hösten sända 7 föreläsningar från Uppsala Senioruniversitet, som medlemmar kostnadsfritt kan ta del av digitalt. Se höstens digitala föreläsningar här

DSCN2512AAX

26 augusti

Från teblad till tekopp
- konsten att odla, tillverka, lagra och dricka te

Daniela Rosvall
klassisk arkeolog, konstkännare, skribent och föredragshållare

Läs mera om teets historia här

OBS!
Av smittskyddsskäl begränsar vi antalet åhörare till 75 st. Därför måste du anmäla dig till denna föreläsning. 

30 september

USA-valet och  "fake news”

Britt-Marie Mattsson
Journalist och författare

Britt-Marie Mattsson har skrivit flera böcker, den senaste ”Kvinnorna byggde välfärden” (mars 2021)
Föreläsningen är fullbokad!
BM-Mattsson
sara degerman

28 oktober

Södra Älvsborgs Sjukhus -
före, under och efter(?) pandemin

Sara Degerman Carlsson
Chefläkare

Anmäl dig här (numera obligatoriskt!)

25 november

Polisarbetet i Borås -
hur yrket ter sig idag med en allt våldsammare kriminalitet.

Nadim Ghazale
Polis

ghazale
hugo

9 december

Medlemsmöte

Borås snabba utveckling de
senaste 10 åren

Jan-Åke Claesson
Sektionschef Tekniska förvaltningen