Föreläsningar hösten 2019

Föreläsningar hösten 2019

TID: 10:00 – 12:00, alltid på en torsdag
PLATS: Sturesalen, Immanuelskyrkan, Sturegatan 45 (utom medlemsmötet som hålls på Allégården).

ENTRÉ: medlem 50 kr, icke medlem 90 kr.

TORSDAG 29 AUGUSTI

Hasse och Tage -
humoristiska humanister

Johanna Broman Åkesson
Filosofie doktor i musikvetenskap

Johanna Broman
Svante_Weyler

TORSDAG 26 SEPTEMBER

Det stora skiftet -
nätet och den nya världsordningen

Svante Weyler
skribent och  tidigare förläggare om digitaliseringens (okända) följder.

TORSDAG 24 OKTOBER

Alternativa fakta - om kunskapen och dess fiender

Åsa Wikforss
Professor teoretisk filosofi

asa wikfors
Hasse Persson

TORSDAG 21 NOVEMBER

Bland presidenter, kungligheter och andra kändisar

Hasse Persson
Fotograf

TORSDAG 12 DECEMBER

Medlemsmöte

På cykel till Paris med Rynkeby

Bo Edvinsson
Cyklist

Information om Framtidsfullmakt

Kinds   begravningsbyrå

 

Bo Edvinsson

Här hittar du länkar till andra kulturella föreningar: