Start

   Kommande aktiviteter

Torsdag den 21 mars:

AI - hot eller möjlighet?

Vårt sätt att leva, vår kultur och civilisation håller på att förändras med Artificiell Intelligens. Vissa ser med skräck på utvecklingen, andra ser stora (obegränsade?) möjligheter.

Professor Gustaf Juell-Skielse vid Högskolan i Borås ger en övergripande introduktion till Artificiell Intelligens och användning av ”generativa textmodeller” för arbete och fritid.

Här kan du anmäla dig

 

Ytterligare information om föreläsningar och studiecirklar finns under respektive flik ovan.

________________________________

Datum för höstterminens föreläsningar:
29 augusti, 26 september, 24 oktober, 21 november, 12 december

Senaste nytt

22 februari

Senioruniversitetet i Borås har i sin serie föreläsningar i februari haft besök av Simon Sorgenfrei, professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Ordföranden Kerstin Hellekant hälsade drygt 100-talet närvarande välkomna. Sorgenfrei började sin föreläsning, “Islamism och antisemitism” med profeten Mohammed och slutade med attacken den 7 oktober 2023 i Gaza. Profeten Mohammed var från början en predikant, vars idéer långsamt utvecklades till en egen religion. I ursprungliga textkällor tecknas en både negativ och positiv bild av kristna och judar och skyddet för minoriteteter var historiskt sett starkare då än nu. Tre katastrofer för islam har inträffat under historien, Bagdads fall 1258, osmanska rikets sönderfall och den europeiska kolonisationen av muslimska länder. Vid några tillfällen under historien har företrädare för islam förkastat äldre tolkning av koranen och återvände till textkällorna och tolkade dessa på ett nytt sätt och motsatte sig inte  modernisering av tankegodset. Muslimska reformrörelser växte fram, sekulära, socialistiska, nationalistiska m fl. Det blev grogrund för islamism, som motsatte sig synsättet. Salafism, wahhabism och islamism blev olika strömningar i utvecklingen och som ville återvända till “sann islam” från de tre första generationerna. Muslimska brödraskapet bildades på 1920-talet och förde från början en social kamp mot fattigdom, men mötte hårt motstånd från den sekulära makten i Egypten. Islamism kan betecknas som både demokratisk och våldsbejakande. Antisemitism importerades till Mellanöstern genom kolonialism och bildandet av staten Israel. Sexdagars-kriget 1967 var avgörande för islamismens framväxande. Om religionen är en del av en konflikt blir den svårare att lösa. Efter föreläsningen ställdes frågor om judisk konspiration, muslimsk feminism m.m. Applåder och tack till professorn.

Bertil Melin

__________________________________

Namnet Senioruniversitetet betyder inte att du måste vara akademiker eller ha en examen, utan alla som delar vårt intresse för allmänbildning är välkomna.
___________________________________

Gå gärna med i vår FaceBookgrupp!

Några andra kulturföreningar i Borås:

http://www.suboras.se/wp-content/uploads/2020/01/cropped-SU-logga-4-cm-RGB.jpeg

En politiskt, fackligt och religiöst neutral ideell förening som är öppen för alla 55+. I samverkan med FUlogo-rodsvart kopia
erbjuder vi intressanta föredrag, studiecirklar och resor.