Start

   Kommande aktiviteter

Torsdag den 29 augusti:

Reflektion över yttre och inre hot Klas Friberg

Klas Friberg
Reflektion över yttre och inre hot mot Sverige.
Klas Friberg har i drygt trettio år arbetat som jurist och har bl.a. varit länspolismästare, rikskriminalchef och senast chef för säkerhetspolisen, SÄPO och är författare till boken Särskilda händelser som gavs ut i mars 2024.

Ytterligare information om föreläsningar och studiecirklar finns under respektive föreläsning.

________________________________

Datum för höstterminens föreläsningar:
29 augusti, 26 september, 24 oktober, 21 november, 12 december

Senaste nytt:

Sommar

 

18 April

Senioruniversitetet i Borås har i sin serie föreläsningar denna gång haft besök av naturfotografen Ola Högberg. Han berättade under rubriken "Världsarv och naturreservat”. Åhörarna, nu ett 100-tal,  bjöds på en resa i ord och bild till sådana platser runt Götalands kuster. Vi startade vid hällristningarna i Tanum, som är ett av fem världsarv i Götaland. Vad ville människorna med att rista in alla dessa tecken  och bilder? Var det ett dokument om resor de gjorde? Varför var de så uppenbart intresserade av tjurar? Bilder visar hur mänskliga figurer hoppar mellan tjurens horn. Nästa världsarv var Grimeton, utanför Varberg. Dessa 120 meter höga master som på långvåg lyckades upprätta telegrafisk kommunikation till New York från och med 1924 och framåt. Hansestaden Visby hör till världsarven så ock södra Ölands odlingslandskap. Där har människor bott och verkat sedan stenåldern och försörjt sig på boskapsskötsel och odling.

Världsarv betecknar något viktigt, ett område eller miljö, som  skall bevaras för all framtid, inte i juridiskt avseende då världsarv inte regleras av förordningar eller lagar, men områden som samhället på eget ansvar skall ta hand om och vårda.

Inom odlingslandskapet ligger Eketorps borg, i bruk från 300-talet till medeltiden, och Sandby borg där utgrävningar pågått under tio år och där man nu vet att en massaker ägde rum för 1500 år sedan.

Vi återvänder till västkusten och Tjurpannans naturreservat, ett område som lockar många besökare, framför allt när stormarna ligger på. I Enslingens sjöbod finns sedan många år en gästbok, som vittnar om besökare från jordens alla hörn.

Vår bildresa fortsatte till Morups Tånge, Glomstenen, Hovs hallar, känt område från bl. a. flera filminspelningar. Vid Haväng, vid Verkeåns mynning, finns den 5000 år gamla Havängsdösen.

Vi avslutar resan på Fårö, med alla sina får, stenmurar, raukar och unik natur. En intressant föreläsning och vackra bilder, varvat med trevliga episoder. Applåder och tack.

Bertil Melin

__________________________________

Namnet Senioruniversitetet betyder inte att du måste vara akademiker eller ha en examen, utan alla som delar vårt intresse för allmänbildning är välkomna.
___________________________________

Gå gärna med i vår FaceBookgrupp!

Några andra kulturföreningar i Borås:

http://www.suboras.se/wp-content/uploads/2020/01/cropped-SU-logga-4-cm-RGB.jpeg

En politiskt, fackligt och religiöst neutral ideell förening som är öppen för alla 55+. I samverkan med FUlogo-rodsvart kopia
erbjuder vi intressanta föredrag, studiecirklar och resor.