Start

"Extraföreställning"

Vandringen i Parkstaden den 22 oktober blev snabbt övertecknad, varför vi anordnar ytterligare en promenad med Lennart Wasling den
29 oktober.

Mera information senare

Och den 26 november beser vi No Limit Street Art på Norrby, under ledning av Lena Persson.

Mera information senare

Så här svarade ni på enkäten om våra framtida föreläsningar

Sammanlagt 174 svar inkom, vilka styrelsen nu begrundar och behandlar. Tack för er medverkan!

Enkätsvar

I stället för föreläsning - ännu en promenad!

Torsdag 22 oktober (fulltecknad) + 29 oktober

EN VANDRING I PARKSTADEN - SPORT, NÖJE, KULTUR

Lennart Wasling tar oss med på en tur i Parkstaden.

Klockan 10:00: Samling vid Ramnavallens entré, mitt emot entrén till Ramnaparken.

Lennart Wasling

Deltagarantalet är begränsat till 20 medlemmar.

Möjlighet kommer att finnas att köpa paret Waslings nya bok
Stadsdelar i Borås.

_______________________________________

 

Våra studiecirklar har kommit igång, med behörigt coronaavstånd!

Namnet Senioruniversitetet betyder inte att du måste vara akademiker eller ha en examen, utan alla som delar vårt intresse för allmänbildning är välkomna.

Gå gärna med i vår FaceBookgrupp!

Bild1

En politiskt, fackligt och religiöst neutral ideell förening som är öppen för alla 55+. I samverkan med FUlogo-rodsvart kopia
erbjuder vi intressanta föredrag, studiecirklar och resor.