Samverkan

Samverkan

Samverkan

Vi har Samarbetsavtal med (daterat 2013-05-16)
samt Nationellt avtal (daterat 2017-03-27)

FUlogo-rodsvart kopia

varifrån vi även får visst ekonomiskt stöd, samt har tillgång till deras lokaler.

Här hittar du information om Sveriges senioruniversitet, samt webbadresserna till de drygt 30 lokala föreningarnas hemsidor.