Hans Gunnarsson

Inför EU-valet talar retorikern Hans Gunnarsson om retoriken bakom de politiska talen.

Hans Gunnarsson, retoriker och litteraturvetare. Läroboksförfattare bland annat till boken Vältalaren, en lärobok i retorik. Tidigare lärare vid Högskolan i Halmstad.

Föreläsningen utgår från Hans Gunnarssons och Staffan Thulins nya bok Talskrivarna. Om retoriken i politiken, en pionjärbok i Sverige. Politikens talskrivare har länge varit anonyma för att inte säga hemliga och mycket lite har skrivits om dem. Vems tal är det egentligen vi lyssnar till? Talskrivarens eller politikerns? Improviserar talarna? Hur stort inflytande har talskrivarna på politiken? Hur går skrivprocessen i svenska statsministrars slutna rum och i Vita huset till? Hur har statsministrar från Erlander till Löfven och amerikanska politiker som Martin Luther King, John F. Kennedy och Barack Obama arbetat fram sina tal? Hur mycket påverkar Donald Trumps talskrivare honom? Hur kom bevingade ord och språkpärlor till?