Föreläsningar våren 2019

Föreläsningar våren 2019

TID: 10:00 – 12:00, alltid på en torsdag
PLATS: Lokal Kuben, Navet Science Center, Skaraborgsvägen 1 A

ENTRÉ: medlem 50 kr, icke medlem 90 kr.

(Sidan fylls på allteftersom programmet byggs upp)

lars lönnroth

TORSDAG 24 JANUARI

Det germanska spåret
En västerländsk litteraturtradition från Tacitus till Tolkien

Lars Lönnroth
Professor

Läs mer om Lars Lönnroth

TORSDAG 28 FEBRUARI

Klimatet - en fråga för världsfreden

Mats Friberg
Docent i freds- och konfliktforskning

Läs mer om Mats Friberg i Härrydaposten och Helsingborgs dagblad

Mats Friberg
asa wikfors

TORSDAG 28 MARS

Alternativa fakta - om kunskapen och dess fiender

Åsa Wikforss
Professor teoretisk filosofi


Läs mer om Åsa Wikforss

TORSDAG 25 APRIL

Talskrivarna – om retoriken i politiken

Hans Gunnarsson
retoriker och litteraturvetare

Läs mera om Hans Gunnarsson

Hans Gunnarsson

TORSDAG 16 MAJ

Minnen från revytiden med Curt Peterson

Charlie Oskarsson

Läs artikel i BT om Curt Peterson