Föreläsningar våren 2018

Föreläsningar våren 2018

TID: 10:00 – 12:00, alltid på en torsdag
PLATS: Allégården, (ingång från Åsbogatan)
Observera att föreläsningarna i februari och april hålls i lokal Kuben, Navet Science Center, Skaraborgsvägen 1 A!
ENTRÉ: medlem 50 kr, icke medlem 90 kr.

TORSDAG 25 JANUARI

Konsten att hitta till Jupiter

Gabriella Stenberg Wieser
Rymdfysiker vid Institutet för rymdfysik i Kiruna

Läs om
-Gabriella Stenberg Wieser
-Jupiter
-JUICE-projektet (Jupiter Ice Moon Explorer)

Gabriella Stenberg Wieser
Frida Stranne

TORSDAG 22 FEBRUARI

Hur har USA och omvärlden påverkats av ett år med Trump?

Frida Stranne
Doktor i freds- och utvecklingsforskning och lektor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad.

Mera om Frida Stranne

OBSERVERA!
Denna föreläsning hålls i lokal Kuben, Navet Science Center, Skaraborgsvägen 1 A

TORSDAG 22 MARS

Nedslag i Borås historia

Lennart Wasling
lokalhistoriker, Borås

Efter föreläsningen avhålles årsmötet

Lennart Wasling
Dick Harrison

TORSDAG 26 APRIL

Europa i världen -  Medeltiden

Dick Harrison
Författare, professor i historia, Lunds Universitet

Om Dick Harrison

OBSERVERA!
Denna föreläsning hålls i lokal Kuben, Navet Science Center, Skaraborgsvägen 1 A

TORSDAG 17 MAJ

MEDLEMSMÖTE

Bakom kulisserna, rollarbete och mycket mer

Gunilla Rydholm Eriksson
skådespelare, Borås stadsteater

Gunilla Rydholm Eriksson