Föreläsningar hösten 2018

Föreläsningar hösten 2018

TID: 10:00 – 12:00, alltid på en torsdag
PLATS: Lokal Kuben, Navet Science Center, Skaraborgsvägen 1 A (utom medlemsmötet i december som hålls på Allégården)
ENTRÉ: medlem 50 kr, icke medlem 90 kr.

Rolf Gustavsson

TORSDAG 30 AUGUSTI

President Macrons europeiska ambitioner

Rolf Gustavsson
Journalist och författare


Läs mer om Rolf Gustavsson

TORSDAG 27 SEPTEMBER

Finland 1918: inbördeskrig, terror och mytbildning

Niclas Sennerteg
Journalist och författare


Läs mer om Niclas Sennerteg

niclas sennerteg
asa wikfors

TORSDAG 25 OKTOBER

Alternativa fakta - om kunskapen och dess fiender

Åsa Wikforss
Professor teoretisk filosofi


Läs mer om Åsa Wikforss

 

TORSDAG 22 NOVEMBER

Den sjuka vården

Karin Dahlberg
Professor i vårdvetenskap


 

karin dahlberg
1868

TORSDAG 13 DECEMBER

Medlemsmöte

Från blyertspenna till dator
- om författarskapets mödor och glädjeämnen

Lars Wikander
Författare