Föreläsningar hösten 2018

Föreläsningar hösten 2018

TID: 10:00 – 12:00, alltid på en torsdag
PLATS:
ENTRÉ: medlem 50 kr, icke medlem 90 kr.

Rolf Gustavsson

TORSDAG 30 AUGUSTI

President Macrons europeiska ambitioner

Rolf Gustavsson
Journalist och författare


 

TORSDAG 27 SEPTEMBER

Finland 1918: inbördeskrig, terror och mytbildning

Niclas Sennerteg
Journalist och författare


 

niclas sennerteg
asa wikfors

TORSDAG 25 OKTOBER

Alternativa fakta - om kunskapen och dess fiender

Åsa Wikforss
Professor teoretisk filosofi


 

 

TORSDAG 22 NOVEMBER

Den sjuka vården

Karin Dahlberg
Professor i vårdvetenskap


 

karin dahlberg

TORSDAG 13 DECEMBER

Medlemsmöte

Program ännu ej klart