Föreläsningar hösten 2019

Föreläsningar hösten 2019

TID: 10:00 – 12:00, alltid på en torsdag
PLATS: Röda rummet, Kulturhuset (utom medlemsmötet som hålls på Allégården)

ENTRÉ: medlem 50 kr, icke medlem 90 kr.

TORSDAG 29 AUGUSTI

Hasse och Tage -
humoristiska humanister

Johanna Broman Åkesson
Filosofie doktor i musikvetenskap

Johanna Broman
Svante_Weyler

TORSDAG 26 SEPTEMBER

Det stora skiftet -
nätet och den nya världsordningen

Svante Weyler
skribent och  tidigare förläggare om digitaliseringens (okända) följder.

TORSDAG 24 OKTOBER

Alternativa fakta - om kunskapen och dess fiender

Åsa Wikforss
Professor teoretisk filosofi

asa wikfors

TORSDAG 21 NOVEMBER

TORSDAG 12 DECEMBER