Anmälan om studiecirkel

Anmälan om studiecirkel

Via nedanstående formulär anmäler du en studiecirkel du vill starta.

Se även “Anvisningar för cirkelledare“, daterad 2017-02-14

Om behov finns av mer än en cirkel, t ex i engelska, fyll i två formulär och numrera cirklarna 1 resp 2.

Fotnötter
*Obs att cirkelledaren har att boka lokal
**Anmälan till cirkel görs till cirkelledaren

Studiecirkelledare

Studiecirkelns namn

Antal kurstillfällen

Lokal*

Startdatum

Telefonnr för anmälan**

Övriga synpunkter