Hem

Stefan_Eklund

Nästa aktivitet:

TORSDAG 21 MARS

Lokal journalistik för en ny tid

Stefan Eklund
Chefredaktör


Direkt efter föreläsningen avhålles årsmötet
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2018
Resultat- och balansräkning 2018

 

Bild1

En politiskt, fackligt och religiöst neutral ideell förening som är öppen för alla 55+. I samverkan med FUlogo-rodsvart kopia
erbjuder vi intressanta föredrag, studiecirklar och resor.